Como se constrúe unha gabia de drenaxe lineal?

Unha gabia de drenaxe lineal é unha instalación de drenaxe de uso habitual para a recollida e descarga de augas pluviais e residuais do terreo.A continuación móstranse os pasos de construción dunha gabia de drenaxe lineal.

  1. Deseño: en primeiro lugar, é necesario elaborar un plan de deseño da gabia lineal de drenaxe en función das necesidades específicas de uso e do entorno xeográfico.O plan de deseño debe considerar factores como o volume de drenaxe, a velocidade de drenaxe, o camiño de drenaxe, as especificacións da canalización e os materiais de construción.
  2. Preparación do lugar: antes da construción, o lugar debe estar preparado.Comeza por limpar a zona de construción e eliminar os restos e obstáculos.A continuación, asegúrese de que o chan estea nivelado para a construción.
  3. Escavación: Excavar a gabia de drenaxe no terreo segundo o plano de proxecto.Pódense empregar equipos mecánicos como escavadoras ou cargadores segundo sexa necesario.A escavación debe coincidir coa profundidade, ancho e lonxitude necesarios da gabia de drenaxe.Durante a escavación, é importante manter unha certa pendente para un fluxo de auga suave.
  4. Reforzo do marco: despois da escavación da gabia de drenaxe, cómpre facer o traballo de reforzo do marco.A malla de aceiro úsase habitualmente como material do marco, incrustada na gabia de drenaxe e fixada nas paredes da gabia.O marco mellora a estabilidade e a capacidade de carga da gabia de drenaxe.
  5. Instalación de tubos: unha vez fixado o marco, colócanse os tubos de drenaxe.Seleccionar as especificacións e materiais de tubos axeitados en función do volume de drenaxe e da velocidade do plan de deseño.Os tubos de drenaxe de plástico úsanse habitualmente, escollendo os tamaños en consecuencia.Ao colocar os tubos, asegúrese de conexións seguras e de selado axeitado.
  6. Vertido de formigón: despois da instalación do tubo, é necesario verter formigón.Seleccione a técnica de vertido e mestura de formigón adecuada, vertindo o formigón na gabia de drenaxe para cubrir os ocos.Preste atención a controlar o contido de cemento do formigón para acadar a resistencia e durabilidade desexadas.
  7. Instalación da placa de cobertura: despois de que o formigón se solidifique, instale as placas de cobertura na gabia de drenaxe.Polo xeral, escóllense materiais lixeiros e de alta resistencia como placas de aceiro ou plástico para as placas de cobertura para facilitar o mantemento e a limpeza regulares.Asegurar un selado adecuado entre as placas de cuberta e a gabia de drenaxe para evitar a entrada de obxectos estraños.
  8. Limpeza e mantemento: unha vez rematada a construción, é necesario a limpeza e mantemento regular da gabia de drenaxe.Inspeccionar periodicamente o funcionamento da gabia de drenaxe e as súas instalacións auxiliares, eliminar as obturacións, reparar os tramos danados e manter a eficacia e a funcionalidade da gabia de drenaxe.

Hora de publicación: 24-novembro-2023