Como elixir a canle de drenaxe correcta

As canles de drenaxe das beiravías son instalacións de drenaxe de uso habitual que guían e eliminan eficazmente a acumulación de auga de estradas, prazas e outras áreas, evitando que a auga afecte o tráfico rodado e as actividades peonís.O uso axeitado destas canles axuda a protexer a vida útil da estrada e mellora a seguridade dos vehículos e dos peóns.Introduciranse os seguintes métodos para garantir o seu correcto uso.

 1. Escolla a canle de drenaxe adecuada.

En xeral, as especificacións das canles de drenaxe das beiravías deben determinarse en función do medio ambiente circundante e do fluxo de auga.A selección do modelo e tamaño de canle axeitados segundo o tamaño e o uso da estrada garante un bo rendemento de drenaxe.

 1. Instalación correcta.
 • Asegurar unha base nivelada: antes de instalar a canle de drenaxe da beiravía, é fundamental asegurar unha base lisa e sen residuos.As bases irregulares poden provocar instalacións inestables, afectando o rendemento da drenaxe.
 • Preste atención á pendente da canle: durante a instalación, débese considerar a pendente da canle en función do caudal e da cabeza da auga.A pendente excesiva ou insuficiente pode afectar á eficacia da drenaxe, polo que debe escollerse unha pendente adecuada en función das condicións específicas.
 • Asegure a canle de drenaxe: despois de instalar a canle de drenaxe, debe asegurarse firmemente mediante elementos de fixación específicos, como parafusos, para evitar que se mova ou se dane.
 1. Manter o fluxo limpo da canle de drenaxe.
 • Limpeza regular: co paso do tempo, as canles de drenaxe das beiravías poden atascarse con restos e sucidade, o que provoca unha mala drenaxe.A limpeza regular é fundamental e pódense utilizar métodos mecánicos ou manuais para eliminar os restos e garantir que as canles queden sen obstáculos.
 • Evite estacionar vehículos na canle de drenaxe: os vehículos de estacionamento na canle de drenaxe poden bloquear o fluxo, afectando a eficacia da drenaxe.Polo tanto, ao aparcar, debe prestarse atención a evitar a canle de drenaxe para garantir o seu fluxo sen obstáculos.
 1. Reparar as canles de drenaxe danadas.

Se se detecta que unha canle de drenaxe está danada ou rota, debe realizarse a reparación oportuna.Pódense utilizar materiais especiais de reparación para garantir o bo funcionamento da canle de drenaxe.

 1. Manter rexistros e realizar o mantemento.

Establecer rexistros relevantes para documentar a instalación, limpeza e reparación das canles de drenaxe das beiravías axuda a identificar e resolver os problemas de forma oportuna.Debe realizarse un mantemento periódico para observar o funcionamento das canles e solucionar con prontitude calquera problema para garantir o seu bo funcionamento.

Como xestionar as canles de drenaxe obstruídas?

O verán é unha das estacións máis chuviosas en moitas rexións e durante este tempo poden xurdir problemas de drenaxe.Especialmente con canles de drenaxe de beiravías, son propensos a bloquearse debido a restos como barro, follas e lixo na superficie da estrada.

As canles de drenaxe obstruídas das beiravías poden afectar ao tráfico rodado, á seguridade dos vehículos e poden causar encharcamentos e molestias para os desprazamentos das persoas.Polo tanto, deben tomarse as medidas pertinentes para solucionar o problema das canles de drenaxe obstruídas das beiravías.

 1. Limpar restos:

En primeiro lugar, é necesario limpar as canles de drenaxe obstruídas.Deben empregarse diferentes métodos de limpeza para diferentes tipos de residuos.

 • Para superficies de estradas lamadas, herbas daniñas e outros problemas, a limpeza pódese facer usando equipos de lavado.Non obstante, se as condicións da estrada son malas, tamén é necesaria a limpeza manual.
 • Para o lixo, follas e restos similares, é necesario inspeccións e limpezas regulares por parte do persoal de limpeza para evitar a acumulación de restos e o bloqueo das aberturas das canles de drenaxe.
 1. Engadindo colectores de lixo:

A colocación de colectores de lixo preto da beiravía permite que os peóns e os vehículos poidan botar o lixo mentres se desprazan.Se o deseño e uso dos colectores de lixo teñen en conta as necesidades públicas, tamén se pode evitar que os restos entren nas canles de drenaxe.

 1. Renovación da canle de drenaxe:

Nalgunhas zonas de estradas estreitas, a anchura das canles de drenaxe pode ser relativamente estreita e, se a posición das aberturas das canles de drenaxe non é razoable, afectará o efecto de drenaxe.Nestes casos, pódese considerar a renovación da canle para ampliar as canles e aumentar o número de ocos de drenaxe, mellorando así a eficacia da drenaxe.

En canto ao problema das canles de drenaxe obstruídas das beiravías, é importante abordalo mediante a limpeza, a sensibilización e a educación cidadá, así como a renovación da canle.Debe facerse fincapé na xestión a longo prazo e sostida.Ao implicar aos cidadáns e aos esforzos dos traballadores do saneamento, a responsabilidade é compartida e xuntos podemos crear unha cidade mellor e un ambiente de vida máis saudable.


Hora de publicación: 13-nov-2023